Kalite

Hizmet Kalitesi

Laboratuvar uyguladığı deneyler için bilimsel temellere dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemektedir.
Laboratuvar, müşteri isteklerine uygun olarak, yüksek kalitede test hizmeti vermektedir.
Laboratuvar uygulanan deneyler için standartlara uygun metotlar kullanmaktadır.

 

Sürekli İyileştirme

Laboratuvar yönetimi, yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüd etmektedir.

 

Çalışma Metodu

Kalite faaliyetleri, problem oluştuktan sonra problemleri tespit ederek çözmek yerine problemlerin oluşmasını engellemek üzerinde durur.
Sürekli kesinliğin ve doğruluğun güvence altına alınabilmesi için laboratuvar iç kalite kontrol sistemi kurulmuş ve sürdürülmektedir.
Sonuçların raporlandığı ölçümler için kullanılan tüm ölçüm cihazları için kapsamlı bir kalibrasyon programına sahiptir
Laboratuvar akredite eden kurum tarafından önerilen veya akredite edilmiş bir laboratuvarla beraber yürütülen laboratuvarlar arası karşılaştırma programları uygulamaktadır.

Kalite Belgelerimiz

Yüzme Havuzu Suyu Numune Alma Ve Analiz Yapma Yetki Belgesi
ISO-14001-2015
Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi
ISO-27001-2013
Akreditasyon Sertifikası